Tanne

Specification

Technology : FIRE RETARDANT
Available colours
Tanne 01 Tanne 01
Tanne 02 Tanne 02
Tanne 03 Tanne 03
Tanne 04 Tanne 04
Width 320 cm
Composition 100% IFR polyester
Shrinkage 2%
Curtains
Curtains
Cushions
Cushions
Bed Covers
Bed Covers
Bed Covers Small Size
Bed Covers Small Size
Wash at or below 30ºC
Wash at or below 30ºC
Do not bleach
Do not bleach
Do not tumble dry
Do not tumble dry
Iron low temp max. 110ºC
Iron low temp max. 110ºC
Do not dry clean
Do not dry clean

Logo Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska