Tkanina

Wyrób włókienniczy płaski, powstający w wyniku przeplatania się ze sobą (według założonego splotu) wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku. Struktura tkaniny tworzona jest przez wzajemne połączenie nitek osnowy (warp) i wątku (weft) według określonego porządku (splotu).