Region 6.0

CZECHY, WĘGRY, SŁOWACJA, SŁOWENIA, AUSTRIA, SZWAJCARIA

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Jolanta Zejer
tel. +48 795 154 418
+48 86 218 53 90
e-mail: jzejer|fargotex.pl| |jzejer|fargotex.pl

Klaudia Lubiecka
tel. +48 795 165 191 
e-mail: jzejer|fargotex.pl| |klubiecka|fargotex.pl

Area Sales Director

Patryk Zając
tel. +48 604 915 394
e-mail: jzejer|fargotex.pl| |pzajac|fargotex.pl