Region 8.0

UKRAINA, BIAŁORUŚ, MOŁDAWIA, KAZACHSTAN, USA, AUSTRALIA, TURCJA, MAROKO