Region 9.0

RUMUNIA, BUŁGARIA, SERBIA, CZARNOGÓRA, GRECJA, CYPR, IRLANDIA, WIELKA BRYTANIA, ALBANIA, CHORWACJA